• a
  • b
  • c

Neadresné doručovanie tlačovín

160 F 36041755 5KPNAGNdfzq1zzncu5L6mmjoEDByauGV
Necielená distribúcia letákov je aj v dnešnej dobe jeden z najúčinnejších kanálov k oslovenie zákazníka. A preto stále viac firiem a spoločností nachádza skrz tento kanál cestu ku svojim klientom či zákazníkom. V dnešnej dobe je už jednoduché osloviť tú správnu cieľovú skupinu alebo oblasť.

Geomarketing - oslovte práve vašich zákazníkov

Plánujete reklamnú alebo informačnú kampaň? Potrebujete zacieliť špecifický trhový priestor? Vďaka geomarketingu sa vám otvárajú nové možnosti, ako efektívne plánovať a realizovať distribúciu!

Z akých dát čerpáme informácie?

Obsahovou náplňou geomarketingu je prepojenie digitálnych máp a akýchkoľvek marketingových dát. Vďaka geomarketingu sme schopní dáta analyzovať v rôznych regionálnych urovniach (Kraje, okresy, psč, obce. ZSJ a podobne). Vďaka tomu sme schopní zacieliť a osloviť Vašich zákazníkov a pritom neplytvať finančnými prostriedkami.

Pre väčšiu efektivitu vašich kampaní spracujeme:

  • geometrické spádovosti
  • Prirodzené spádovosti k svojim predajniam a pobočkám
  • Zákaznícke analýzy z pokladničných systémov
  • trhové ananalýzy
  • Štatistické výpočty a predikcie