• a
  • b
  • c
Vytlačiť

Služby

Napísal: Super User. Posted in Uncategorised

Neadresné doručovanie tlačovín (roznos letákov) do poštových schránok sa radí medzi druhé najsilnejšie médium po televíznej reklame. Jednou z najúčinnejších metód oslovenia zákazníka je roznos letákov do schránok, ktorého cílemÂÂ je osloviť domácnosť konktrétny ponukou v tlačenej podobe.

Zaistíme roznos letákov vo vybraných lokalitách podľa Vašich prianí a požiadaviek.